Veronica berättar om sitt liv från barndom till vuxen. Hon pratar om svårigheterna att leva med funktionsnedsättningarna.


Men hon vill också förmedla att det finns hopp och att det går att leva ett bra liv med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Gratis att delta
Frågor? Ring 063 123 400
Anmälan sker via www.sv.se/jamtland