Från årsskiftet 2022/2023 heter vårt  distrikt Autism Jämtland Härjedalen

– Vi fortsätter sprida kunskap om autism, påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser

Vårt nya namn ska hjälpa oss att fortsatt vara en relevant aktör och röst i samhällsdebatten och i vårt samlade arbete för bättre levnadsvillkor för alla med autism.

 

Vi har ny logga

 

Förbundet har också bytt namn till

Autism Sverige

och använder den här loggan