Jag heter Kerstin, är leg. psykolog och utbildar mig till neuropsykolog. Som del av min forskning om arbetslivserfarenheter av personer med NPF söker jag deltagare till en online-enkät. Enkäten handlar om livskvalitet av personer med autism som har en anställning. Studiens målgrupp är vuxna med autism som jobbar. Studien är del av min doktorsavhandling som handleds av Dr. Petra Gelléri vid Universität in Hagen, Tyskland. 

Studien finns tillgänglig här: https://ww2.unipark.de/uc/EXT_AO_Erdal/e7a1/

Obs sidan är på tyska/engelska men om du accepterar villkoren (markera rutan "Ich stimme ...") och sedan startar enkäten "Start the survey" så kan man välja svenska.

Kerstin kan svara på ev. frågor via Kerstin.erdal@studium.fernuni-hagen.de.