På Regionfullmäktige i tisdags fick vi ta emot prissumman på 10 000 kr. Vi var en av de 68 nominerade.

Prisutdelning, Hans och Mari-Lois to emot priset.

Gå gärna in på region Jämtland Härjedalens hemsida https://www.regionjh.se/, under Aktuellt, och läs regionens motivering