Inom ramen för ett avhandlingsprojekt på institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet söker vi nu deltagare till en dagboksstudie om föräldrars livssituation i relation till upplevd livskvalitet, tidsanvändning och ekonomiska konsekvenser. Ett deltagande är viktigt då ingen svensk forskning finns om föräldrarnas livsvillkor idag. Vi kommer rekrytera under hela 2023 och en bit in på 2024.

Vill du läsa mer om projektet eller vill du delta?

 

Läs mer på: www.socarb.su.se/foraldrastudien

Kontakta: foraldrastudien@socarb.su.se