Veronicas föreläsning handlar om livet med Autism, ADHD, DCD, dyslexi och psykisk ohälsa. Hon berättar om sitt liv från barndom till vuxen och om svårigheterna med funktionsnedsättningarna. Men hon vill också förmedla att det finns hopp och att det går att leva ett bra liv.

 

Åsa född, uppvuxen och boende i Jämtland föreläser om sin resa. Den innefattar erfarenhet av hela vårdapparaten, myndighetskontakter såsom arbetsförmedlingen, LSS. Åsa berättar öppet och levande om sitt liv. Om en fin uppväxt, en skolgång som innebar att bli mobbad, om att känna sig annorlunda. Åsa har varit längst ner men har tagit sig upp, hon berättar hur det är att leva med ångest och utmattning och hur hon som 28-åring efter många år av dåligt mående fick diagnosen Aspergers syndrom. Åsa mår idag rätt så bra, hon arbetstränar och ser med tillförsikt på framtiden.

 

Tid: 18.00-ca.19.30. Därefter en frågestund, med frukt och dryck, för anhöriga.

Plats: Fjällsätra hotell, Undersåker

Kostnad: 150 kr

Anmälan:   Anmälan sker till Vuxenskolan, genom hemsidan https://www.sv.se/45252                      eller att ringa, 063-123 400

                           Senast 23/5 2022. Bindande anmälan, platsen kan överlåtas.

Hur du frågor? Skicka ett mejl till jamtland@autism.se