Internationellt samarbete

 

Nordiska och Baltiska mötet

Representanter från de nationella autismorganisationerna i Norden och Baltikum träffas en gång per år för att dela erfarenheter.

Nästa möte blir i Estland hösten 2021.

2019 var Autism- och Aspergerförbundet värd. Mötet hölls i november i Göteborg och temat för mötet var kommunikation. 

 

 
 
 
2019 togs ett gemensamt uttalande om rätten till kommunikation fram.
 
Det finns att läsa här: The right to communication
Enbart text i större teckenstorlek:The right to communication text
 

 

Autism-Europe

Förbundet är medlemmar i den europeiska autismorganisationen, Autism-Europe, AE.
 
 

 

Internationellt samarbete

Förbundet driver ett projekt i Nepal tillsammans med MyRight sedan 2013. Under Projekt kan du läsa mer.