Informationsfilmer LSS

OM LSS

I den här filmen berättar Autism- och Aspergerförbundets jurist Maria Sivall om LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hon beskriver de tio olika insatserna i LSS, så som de är tänkta att fungera, och vilka kärnvärden som ska vara vägledande i insatser enligt LSS. Filmen är ca tolv minuter.

Länk:
Autism- och Aspergerförbundets sida om LSS

Dokument:
Mall som kan användas för individuell plan: Lathund individuell plan

Handbok från Socialstyrelsen: Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

 

ATT ANSÖKA OM LSS
Här berättar Maria om vad som är bra att tänka på när du ska ansöka om en LSS-insats. Filmen är två och en halv minut.

Dokument:
Saker att tänka på när du ska ansöka om LSS-insats: 8 tips när du ska söka LSS-insats

 

ATT ÖVERKLAGA LSS
Här berättar Maria om vad som är bra att tänka på när du ska överklaga ett beslut om LSS. Filmen är drygt en och en halv minut.

Länk:
Mer om överklagan i förvaltningsrätten på domstol.se

Dokument:
Exempel på hur ett överklagande kan utformas: Överklagande