Historik

Autism- och Aspergerförbundet grundades den 5 juni 1973 av professionellt verksamma personer och föräldrar till barn med autism. Namnet var då Föreningen för Psykotiska Barn. 1990 bytte föreningen namn till Riksföreningen Autism. 2010 ändrades namnet till nuvarande Autism- och Aspergerförbundet.
 
Till förbundets 40-årsjubileum har en skrift med historik, bilder och texter tagits fram. I skriften finns också en översikt över de många projekt förbundet drivit själva eller tillsammans med andra. Skriften finns att ladda ned här: För första gången förstod någon - Autism- och Aspergerförbundet 40 år (pdf-fil)
 

jubileumsskrift