Hedersledamöter

Berit Lagerheim 

Christopher Gillberg 

Eva Nordin Olsson

Gunilla Bergström 

Gunilla Gerland 

Gunilla Wigren Dahlin 

Lena Nylander 

Lena Rydenstam 

Sven-Olof Johansson 

 

Karin Stensland Junker (avliden) 

Kerstin Ehrensvärd (avliden) 

Olle Mächs (avliden) 

Lena Andersson (avliden)