Handledning för lärare

 
Alla barn ska ges möjlighet att delta i pedagogisk verksamhet i förskola och skola. I den här lärarhandledningen från UR får du som är pedagog konkreta tips på hur du utvecklar din undervisning. 
 
Serien "Liv med autism" producerades för att sprida kunskap och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd. Ett specifikt syfte med programserien var att bidra till utbildningen av lärare och det är också utgångspunkten i denna lärarhandledningen från Utbildningsradion. 


Materialet är ett komplement till åtta tv-program om autism som producerats under 2012–2013. I programmen får du träffa pedagoger och forskare som utifrån sina kunskaper talar om funktionsolikheter med koppling till ett liv med autism.

 

Länkar

 
Länk till UR:s programserie hittar du här: Liv med autism