Granskning HVB

Hur ser egentligen kompetensen ut när det gäller autismspektrumtillstånd på landets HVB-hem?

I en granskning som Maria Grimståhl, vice ordförande i Autism- och Aspergerföreningen i Jönköpings län, har gjort av 87 HVB-hem kan man utläsa påtagliga brister, inte bara på enstaka boenden utan som ett utbrett problem. Maria har med hjälp av bland annat Socialstyrelsens nationella HVB-register sorterat fram alla HVB-hem som tar emot ungdomar med autismspektrumtillstånd och tittat på vilken målgrupp man vänder sig till, vilka metoder man använder, föreståndarens kompetens och kritik från Socialstyrelsen.

Maria Grimståhl har arbetat som socialsekreterare i sexton år och är väl insatt i vilka svårigheter som finns vid handläggning av dessa ärenden. Reflektionerna i texten är hennes egna men den dystra bild som träder fram stämmer till stora delar med den bild förbundet har. Kompetensen runt autism är mycket bristfällig vilket leder till att man inte använder autismspecifika metoder. Konsekvensen blir att ungdomar med autismspektrumtillstånd far väldigt illa. De blir bestraffade för beteenden som beror på funktionsnedsättningen istället för att få det pedagogiska stöd och den trygghet de behöver för att kunna hantera sin vardag.

Du kan ladda ner granskningen här:

     Granskning 87 HVB-hem - kort version (pdf)