Är du eller någon du känner intresserad av att delta i forskningsprojektet "internet-baserad multimodal emotionsigenkänning (iMERAT) för ungdomar med och utan autismspektrumtillstånd"?

Forskare vid Stockholms universitet söker nu deltagare som är mellan 13 och 17 år gamla. De söker både personer med och utan AST-diagnos. Deltagandet sker via internet varje vardag (cirka 30 minuter) i tre veckors tid. Som tack för deltagandet får du ett presentkort på 300 kronor.

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta nora.choque-olsson@psychology.su.se eller läsa mer här: Effekter av Internet-baserad multimodal emotionsigenkänningsträning (iMERAT) på sociala färdigheter