Film: Lätt att göra rätt

För den som har autism finns lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ger rätt till stöd. I följande korta filmer om Linus, Kristin, Pelle, Stina och Fredrik visas några exempel på att det är lätt att göra rätt - om man följer lagen.