Färdtjänst

Reglerna om färdtjänst återfinns i färdtjänstlagen. Den som har en långvarig funktionsnedsättning som gör att man har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan ansöka om att beviljas tillgång till transportservicen färdtjänst. Det är kommunen eller den som ansvarar för kollektivtrafiken i länet som beslutar om den enskilde ska få färdtjänst. Beslutet kan också reglera till exempel hur många resor man får göra per månad eller år.

På följande länk kan du läsa mer: Färdtjänst

Senast ändrad: 2017-11-07