Sverige har anslutit sig till massflyktingdirektivet som är skapat av EU-parlamentet. Det betyder att alla personer från Ukraina kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd och att barn och unga med tillfälligt uppehållstillstånd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och unga.

De har rätt till utbildning i:

  • Förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • särskola
  • Sameskola
  • fritidscenter
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan de fyllt 18 år.

Om ett barn har en funktionsnedsättning som autism, adhd eller en intellektuell funktionsnedsättning ska detta kommuniceras med ansvarig lärare och rektor. Läraren och rektorn ska försöka möta barnets behov av godtagbara insatser och hjälp i skolarbetet. Det är viktigt att barnet kan kommunicera med sin lärare och klasskamrater. Det är också viktigt att möjligheten till tolk kan finnas för att underlätta barnets skolgång.

Barn med autism som är flyktingar har samma rätt till stöd i skolan som andra elever. Här finns information till personalen i skolan: Så möter du nyanlända barn och elever. (Öppnas i nytt fönster)

Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM har även tagit fram webbaserade stödmaterial: Stödmaterial -  Särskilt stöd till nyanlända elever (Öppnas i nytt fönster)

 

Rätten till extra anpassningar och särskilt stöd

Alla elever, med eller utan diagnos, har rätt att få ytterligare anpassningar för att kunna följa utbildningen och nå kunskapsmålet. Om det inte räcker har eleven rätt till särskilt stöd.

Särskola

Barn med autism går i vanliga skolor i Sverige. Endast om det är kombinerat med intellektuell funktionsnedsättning kan du gå i så kallad "särskola/anpassad skola". Det finns också skolor som är specialiserade för elever med till exempel autism.

 

Skolverket har tagit fram två skrifter om stöd i skolan på engelska:

Support activities in school (Öppnas i nytt fönster)

The school is for your child (Öppnas i nytt fönster)