Alla har rätt att få vård som är av stor betydelse för sin hälsa. Det gäller barn och vuxna som söker asyl, eller är i Sverige utan tillstånd. Barn och ungdomar under 18 år har rätt till all vård, regelbunden tandvård och läkemedel. Det gäller även habilitering. Barn har också rätt till stöd och anpassningar i skolan.

Vuxna som söker asyl, eller är här utan tillstånd, har rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Det gäller vård via vårdcentral, men inte habilitering.

Läs mer på Habilitering och Hälsas hemsida: Vilket stöd finns för asylsökande och migranter? (Öppnas i nytt fönster)

Läs mer på Migrationsverkets hemsida här:Hälso- och sjuk­vård för asyl­sö­kande (Öppnas i nytt fönster)