Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har skapat pratkartor på olika språk. Kartorna finns på svenska, dari, arabiska, somaliska, engelska och franska.

Du hittar pratkartorna här: Pratkartor på olika språk

 

8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska som rapporterar om läget i Ukraina: 8 Sidor

 

Habilitering & Hälsa region Stockholm har tagit fram bildstöd och lättläst text om situationen i Ukraina:

Kriget Ukraina-Ryssland i klartext