Gåvosumman anges inte i gåvogrammet.

Under coronapandemin arbetar vi framförallt hemifrån och kan inte skicka högtidsgåvor med kort varsel.

Gör så här:

  1. Sätt in valfri gåvosumma på:
    Plusgiro 90 01 57-9 alternativt
    Bankgiro 900-1579
  2. Mejla nedanstående uppgifter till info@autism.se 
    - Dina kontaktuppgifter
    - Namn på den person det gäller samt datum och adress dit gåvogrammet ska skickas

Kontakt
Vid frågor om högtidsgåvor, välkommen att kontakta oss.
info@autism.se, 08-420 030 50