Bildstöd i sjukvården

Med hjälp av bildstöd, engagerad personal och ett nära samarbete med sjukvården gick Stinas axeloperation bra. Följ hela förloppet i vår folder om bildstöd i sjukvården.

I foldern får vi följa Stina då hon skulle operera sin axel. Stinas mamma, Eva Nordin-Olson, delar med sig av den bildberättelse hon gjorde till Stina inför operationen.

- Utan de här berättelserna hade operationen inte gått att genomföra. Stina är väldigt stresskänslig med svårt utmanande beteende som följd när hon inte förstår och kan hantera sammanhang. Med det här kommunikationsstöden var hon trygg, hade förutsägbarhet och förståelse och klarade operationen galant.

Bildstöd kan användas i en mängd olika situationer. Du kan antingen ta egna bilder eller ta hjälp av exempelvis bildstödsresursen KomHit. På KomHits hemsida kan du ladda ner och skapa egna kommunikationsstödjande material.

 

Här hittar du vår folder om Stinas operation: Bildstöd i sjukvården

Här kan du se en film om hur KomHits Bildverktyg fungerera: Bildstödsresursfilmen

Här kan du skapa ett eget konto och göra egna bildstödjande material: www.bildstod.se