Autistiska drag

När en person inte uppfyller kriterierna för någon av diagnoserna inom autismspektrumet men har en begränsad förmåga till social interaktion, kommunikation och/eller föreställningsförmåga brukar man tala om autistiska drag. Autistiska drag är inte en egen diagnos utan används som en komplettering till en annan diagnos som till exempel utvecklingsstörning eller adhd.