Föreningens namn var från början Föreningen för Psykotiska Barn. 1990 bytte föreningen namn till Riksföreningen Autism. 2010 ändrades namnet till Autism- och Aspergerförbundet. 2022 ändrades namnet till nuvarande Autism Sverige.

Några händelser ur Autism Sveriges historia

1970-tal

 • 1973 Föreningen för Psykotiska Barn bildas.
 • 1977 En medlemsenkät visar att 50 procent av föreningens medlemmar är professionella som arbetar med barn med autism, 35 procent är föräldrar och 15 procent är övriga intresserade. Föreningens första informationsskrift går ut i 22 000 exemplar.
 • 1978 Föreningens medlemsblad blir en tidning som sedan dess kommit fyra gånger om året.

 

1980-tal

 • 1983 Riksföreningen passerar tusen medlemmar i tolv länsföreningar. Den första rikskonferensen anordnas med samordning av insatser som tema.
 • 1985 Föreningen har den uppmärksammade radiohjälpskampanjen »En framtid för barn med autism« i radio och på TV.
 • 1989 Det femåriga Rebeckaprojektet avslutas och dokumenteras i 25 rapporter och sex videofilmer.

 

1990-tal

 • 1990 Föreningen byter namn till Riksföreningen Autism.
 • 1991 Föreningen beslutar att aktivt verka för utbildning utifrån TEACCH, som är ett tydliggörande pedagogiskt arbetssätt för personer med autism. En första utbildning äger rum i Göteborg.
  En intressegrupp kring Aspergers syndrom bildas i föreningen.
 • 1997 Föreningens utbildningsverksamhet övergår till det helägda bolaget Utbildningscenter Autism.

 

2000-tal

 • 2001 De första autistiska personerna väljs in i förbundets styrelse.
 • 2003 Förbundet anställer en första ombudsman för att arbeta med intressepolitisk påverkan.
 • 2004 Riksföreningen inrättar ett så kallat empowermentråd bestående av vuxna med autism (2023 motsvaras det av Autism Sveriges autismombud).

 

2010-tal

 • 2010 Förbundet byter namn till Autism- och Aspergerförbundet. Alla distriktsföreningar får gemensam logga. Förbundet passerar 10 000 medlemmar.
 • 2013 Förbundet fyller 40 år och tar fram en tidskrift som du kan ta del av längst ned på denna sida.
 • 2016 Förbundets webbkurs e-autism lanseras. 
 • 2018 Förbundets konferens Flickor och kvinnor med autism samlar 750 deltagare. Hela konferensen filmas och sänds på UR och Kunskapskanalen. Se konferensen här (öppnar urplay.se i nytt fönster).

 

2020-tal

 • 2020 Förbundets tidning byter namn från Ögonblick till Tidningen Autism.
 • 2022 Förbundet byter namn till Autism Sverige och får ny grafisk profil.
 • 2023 Autism Sverige har 20 000 medlemmar och fyller 50 år.


Till förbundets 40-årsjubileum togs en skrift med historik, bilder och texter fram. I skriften finns också en översikt över de många projekt förbundet drivit själva eller tillsammans med andra.

Läs hela skriften

För första gången förstod någon (öppnar pdf i nytt fönster)