Det fanns många behov. Man skulle ge stöd till föräldrar, ordna utbildning för personal, sprida information till barnavårdscentralerna (det råd föräldrar fick från dessa var oftast att ”vänta och se”), verka för etablerandet av ett forskningscentrum och arbeta för att föräldrar skulle få ett bättre bemötande. Det fanns inga skolor eller skolformer anpassade för barn med autism. Skola var därför redan från start en viktig fråga för föreningen och har fortsatt att vara det genom åren.

De första åren var föreningen framförallt fokuserad på barn. Men snart uppmärksammades också bristen på meningsfull sysselsättning och bra omsorg för vuxna med ”barndomspsykos”. Kunskapen om autism var dålig i Sverige när föreningen startade. Uppfattningen att autism var en psykologisk störning kopplad till känslokalla föräldrar var stark bland många professionella. Den behandling som fanns var inriktad på psykoterapi eller på att skilja barnen från föräldrarna. Det fanns nästan ingen litteratur översatt till svenska och inga adekvata utbildningar.

Mycket arbete de första åren ägnades åt att försöka ta död på de myter som fanns om autism.

Några av de föreställningar föreningen hade att möta var att autism orsakas av känslokalla föräldrar (framför allt av ”kylskåpsmammor”), att det har uppstått under 1900-talet och bara före kommer i länder i västvärlden och att barnet med autism själv valt att dra sig tillbaka från en ond värld. Det var många som trodde att barn med autism kunde men inte ville kommunicera med omvärlden. Det var också vanligt med synen att det inte var någon idé att arbeta med barn med autism eftersom de ”ändå inte gick att bota”. Uppfattningen var att autism var extremt ovanligt. Man talade om att det berörde ett till två barn på tiotusen.

Föreningen inspirerades av liknande föreningar i England, Danmark och Norge. Man ville underlätta kontakter och skapa mötesplatser mellan föräldrar. Många föräldrar till barn med autism på 1970-talet hade aldrig träffat andra föräldrar i en liknande situation. Föreningen ville också skapa kontakter mellan professionella och mellan professionella och föräldrar.

Mer information

Texten har varit publicerad i skriften För första gången förstod någon (öppnar pdf i nytt fönster)