Att föra samtal med barn med autism

Autism- och Aspergerförbundet har tagit fram en folder som beskriver svårigheter som barn med autism har och ger en vägledning för hur samtal och förhör behöver anpassas. I foldern ges tips på hur både miljö och kommunikation kan anpassas så att barnet får rätt förutsättningar att kunna svara på frågor. Skriften kan vara en vägledning exempelvis för socialtjänst, polis eller LSS-handläggare som ska samtala med barn med autism.

Här laddar du ner foldern: Att föra samtal med barn med autism