Åtgärdsprogram

Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. När en elev har behov av särskilt stöd för att nå målen för utbildningen ska han eller hon ges sådant stöd. Vid särskilt stöd ska alltid en åtgärdsplan upprättas.

Skolverket har tagit fram allmänna råd för hur personalen i skolan, rektorn och huvudmannen kan arbeta med åtgärdsprogram.

Förbundet har gjort en översiktsbild av de allmänna råden som beskriver hur processen går till.

Översiktsbilden hittar du: HÄR

Läs mer om Skolverkets allmänna råd och juridiska vägledningar: HÄR