Årets Pusselbit

 

 

Autism- och Aspergerförbundet delade mellan 2009 och 2017 ut Årets Pusselbit till personer eller verksamheter som under det aktuella året gjort en insats utöver det vanliga för personer med autism, Aspergers syndrom eller andra autismliknande tillstånd. Utmärkelsen delades ut i två klasser:

- Professionellt verksamma personer eller verksamheter
- Personer som verkat inom Autism- och Aspergerförbundet och dess distrikt

 

2017 års pusselbit i klassen ” Professionellt verksamma personer eller verksamheter” gick till:

Lars Lerin och hans lärlingar

”Lars Lerin och hans lärlingar för deras gemensamma insats i TV-serien ”Lerins lärlingar”. Serien har gett alla deltagare chansen att växa som människor.  Samtidigt har deltagarna lotsat tv-tittarna till att bli klokare när de förstår att uppskatta olika personligheters möjligheter att slå ut i full blom. Programserien har bidragit till ökad förståelse för personer med autism och andra funktionsnedsättningar med hjälp av humor och allvar i en känslig blandning."

 

I klassen Personer som verkat inom Autism- och Aspergerförbundet och dess distrikt gick utmärkelsen 2017 till:

Sven-Olof Johansson

”Sven-Olof Johansson har en rik erfarenhet och kunskap om hur livsvillkoren för personer med autism har förändrats genom åren. Genom sitt outtröttliga och hängivna deltagande i många olika typer av sammanhang har han skaffat ett brett kontaktnät med nyckelpersoner som kommit att förändra och förbättra livet för många personer med autism.”