Almedalen 2018

I år firar Almedalsveckan 50 år. Autism- och Aspergerförbundet arrangerar två seminarier och kommer finnas tillgängliga för frågor och samtal i vårt tält på Hamngatan. Vi genomför även en partiledarutfrågning om bland annat LSS tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra förbund.

Förutom våra seminarier och möten i tältet träffar vi politiker och andra beslutsfattare, olika organisationer och myndigheter för att samtala om bland annat LSS, skola och autismspecifik kompetens.

Vi är på plats i tältet på Hamngatan, plats H420, från lunchtid på måndagen 2 juli till torsdag eftermiddag.

Våra seminarier:

Hur får vi skolan att fungera för elever med autism?

 3/7 08:30 - 09:45

Vår färska medlemsenkät visar att bara hälften av eleverna med autism har fått godkända betyg i svenska, engelska och matte. Lika många har varit frånvarande på grund av brister i skolan. Hur får vi en skola som fungerar så att elever med autism får det de har rätt till?

Medverkande:
 • Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
 • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Svante Tideman, 1:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Maria Caryll, sektionschef, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting
 • Agneta Söder, ombudsman, Autism- och Aspergerförbundet

Mer information här: Hur får vi skolan att fungera för elever med autism?

 

Kvar på arbetslivets perrong när Sverige går som tåget – för att vi har en funktionsnedsättning

3/7 2018 10:30 - 11:30

Arbetsmarknaden slår igen dörren i ansikte på många unga vuxna med funktionsnedsättning. Särskilt unga tjejer drabbas av stereotypa föreställningar och låga förväntningar. Hindren till ett framtida arbetsliv tornar upp sig redan under skoltiden och fortsätter efter gymnasiet. Hur kan de undanröjas?

 • Inger Ashing, tidigare nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar
 • Lars Lööw, Generaldirektör för ESF-rådet
 • Marcus Ohlström, utredare, samt projektledare för uvas-funktionen (PhD)
 • Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet
 • Mikael Klein, moderator, Funktionsrätt Sverige

Arrangeras tillsammans med FUB- För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.  

Mer information här: Kvar på arbetslivets perrong när Sverige går som tåget – för att vi har en funktionsnedsättning

 

Vem klarar sig på mindre än 10.000 kr i månaden före skatt? Varje månad, hela livet?

4/7 2018 15:00 - 15:45

Den som aldrig har haft en arbetsinkomst får som mest i livet 9450 kr före skatt i månaden i sjuk- eller aktivitetsersättning. Bostadstillägg och andra bidrag täcker inte utgifterna. Många går minus och försörjs i praktiken av sina anhöriga.

 

 • Tapio Salonen, Professor i Socialt arbete, Malmö Högskola
 • Ulla Adolfsson, Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet
 • Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige

Arrangör Funktionsrätt Sverige.

Mer information här: Vem klarar sig på mindre än 10.000 kr i månaden före skatt? Varje månad, hela livet?