Almedalen

Sedan 2007 deltar Autism- och Aspergerförbundet under Almedalsveckan i Visby, varje sommar med fokus på en eller fler frågor. Under Almedalsveckan finns tillfälle till både planerade och spontana kontakter med politiker och myndighetspersoner där vi kan informera och väcka intresse för våra frågor.


 
 

Sommaren 2019 deltog Autism- och Aspergerförbundet i Almedalsveckan för tolfte gången. Förutom möten i tältet träffade representanter från förbundet politiker, beslutsfattare, olika organisationer och myndigheter för att samtala om bland annat hälso- och sjukvårdsfrågor, LSS och skola. Förbundet deltog även i flera paneldebatter och seminarium under veckan. På vår blogg sammanfattar Agneta Söder förbundets medverkan under veckan: Autism- och Aspergerförbundet i Almedalen 2019 

Här hittar du allt informationsmaterial som vi presenterade i vårt tält under Almedalsveckan: Material Almedalen