Aktivitets/sjukersättning

AKTIVITETSERSÄTTNING

Den som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om aktivitetsersättning. En ung person som måste förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom, kan också ansöka om att få aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar.

Du kan läsa mer om aktivitetsersättning här: Aktivitetsersättning

 

SJUKERSÄTTNING

Personer mellan 19 och 64 års ålder som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, kan ansöka om att få sjukersättning. Detta kallades förut och i folkmun för förtidspension. Du kan få sjukersättning till och med månaden innan du fyller 65 år.

Du kan läsa mer om sjukersättning här: Sjukersättning

 

Senast ändrad: 2017-11-06