Aktieutdelning

 
Aktieutdelning som gåva

Möjlighet att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Efter ett beslut i Regeringsrätten 2006 är det möjligt för aktieägare i Sverige att skänka sin aktieutdelning till ideella organisationer med allmännyttigt ändamål utan att betala kapitalskatt på aktieutdelningen. Eftersom ideella organisationer inte är skattepliktiga, blir gåvan extra värdefull för den mottagande organisationen. En hundralapp i utdelning efter skatt motsvarar för en ideell organisation 143 kronor!

Regeln gällde från början endast utdelning från börsnoterande bolag men från september 2009 gäller det även aktieutdelning från fåmansbolag.

För att man skall slippa betala skatt måste man avsäga sig rätten till utdelning före bolagsstämman. Det är bra att vara ute i god tid då bankerna kan behöva tid för att administrera ärendet.

Om man inte vill skänka hela utdelningen är det möjligt att endast skänka delar av den.

Hur gör jag om jag vill skänka min aktieutdelning till Autism- och Aspergerförbundet?

Det beror på om du äger aktier via depå eller om du har ett direktregistrerat VP-konto hos VPC.

Om du äger aktier via ett direktregistrerat VP-konto flyttar du alla aktier för vilka du önskar donera utdelning till detta VP-konto, alternativt öppnar ett nytt VP-konto där du lägger de aktier vars utdelning du vill donera. Genom att fylla i den särskilda blankett som Fondhandlareföreningen och bankföreningen har tagit fram anger du Autism- och Aspergerförbundet som rättighetsinnehavare till detta konto. Kontakta din bank eller kapitalförvaltare för att be om hjälp.

Om du äger dina aktier via aktiedepå tar du hjälp av din aktiemäklare för att administrera denna typ av gåvor.