2021-03-31

Världsautismdagen 2 april

Den 2 april är det Världsautismdagen! Vi vill påminna om att autism kan visa sig på många olika sätt. Precis som i filmen "Autism har många ansikten".

Autism kan visa sig på många olika sätt och personer med autism är lika olika varandra som alla andra när det gäller personlighet, erfarenheter, intressen och mycket annat. Det finns också en del gemensamma saker. 

« Tillbaka