2020-09-30

Sexualitet som tillgänglighetsfråga

Julia Bahner är forskare vid Socialhögskolan på Lunds universitet. Sedan i våras leder hon forskningsprojektet Sexualitet – en tillgänglighetsfråga.

Bild

 

Forskningsprojektet Sexualitet – en tillgänglighetsfråga handlar om rätten att uttrycka sin sexualitet i ett otillgängligt samhälle. Om tillgång till information, stöd och hjälpmedel och att slippa diskriminering och negativa attityder.

Julias intresse för sexualitet som tillgänglighetsfråga väcktes för många år sedan när hon var personlig assistent för personer med rörelsehinder. Hennes första forskningsprojekt handlade om deras möjligheten att uttrycka sin sexualitet.

Syftet med det aktuella projektet är att ta reda på hur bristande tillgänglighet påverkar relationer och sexualiteten hos personer med olika funktionsnedsättningar. Vi har ofta svårt att delta i samhällslivet och utveckla relationer på lika villkor som andra.

Julia har intervjuat personer med funktionsnedsättningar om dejting och sexualitet

- De med autism och intellektuell funktionsnedsättning har ofta svårt med kommunikation och tolkning av kroppsspråk och uttryckssätt. Många vet inte var de kan hitta sådan information och saknar sammanhang där de kan prata med andra i liknande situationer, berättar Julia.

Resultaten från projektet ska bli underlag för FN:s arbete med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hittills har det saknats svensk forskning om sexualitet med koppling till konventionen. Metoder och material ska utvecklas så att myndigheter och organisationer ska tillgodose rätten till sexuell hälsa och delaktighet.

Bland de personer som Julia intervjuat känner många att deras dåliga självkänsla i kombination med otillgänglighet och diskriminering hindrar dem från att inleda relationer och utveckla sin sexuella identitet. Bristande sex- och samlevnadsundervisning i skolan har gjort en del osäkra.

Det finns mycket okunskap och fördomar.

- Flera berättar att personer de chattat med på dejtingsidor abrupt sagt upp kontakten när de berättat om sin autism.

Extra skrämmande är funktionsnedsatta kvinnors särskilda utsatthet för sexuellt våld.

- På grund av sina funktionsnedsättningar hamnar många i utsatta lägen, både i dejtingsituationer och i stadigvarande relationer. De har också haft svårt att få adekvat stöd och hjälp under tiden och efteråt, berättar Julia.

Hon har inlett ett samarbete med Funktionsrätt Sveriges och RFSU:s projekt Sexualitet och funktionsrätt.

- Vi ska utforma en enkät om sexuell hälsa som ska skickas till medlemsorganisationerna.

Det planeras också kampanjer i media för att påverka allmänheten.

Fotograf: Joakim K E Johansson

« Tillbaka