2020-07-01

Uppmaning: Omvårdnadsbidraget får inte leda till sänkt ersättning

Autism- och Aspergerförbundet uppmanar Socialdepartementet att bevaka så att inte övergången till omvårdnadsbidraget leder till en sänkning av ersättningen.

Bild

En skrivelse med denna uppmaning skickades från förbundet till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi den 16 juni.  

Bakgrunden är att Autism- och Aspergerförbundet  fått en tydlig signal om att övergången från vårdbidraget till det nya omvårdnadsbidraget medfört en omotiverad ersättningssänkning för föräldrar till barn med autism. Detta trots att man upplever att barnets funktionsnedsättning inte har  förändrats över tid.    
 
Enligt tidigare praxis fick många föräldrar till barn med autism helt vårdbidrag eftersom barnen har stora behov av omvårdnad och tillsyn jämfört med andra barn i motsvarande ålder. Autism- och Aspergerförbundet befarar nu att många av dessa familjer kommer att förlora delar av bidraget. Förbundet bedömer att trösklarna för de nya nivåkraven har lagts för högt.  

Här kan du läsa skrivelsen i sin helhet: Skrivelse om omvårdnadsbidrag

 

« Tillbaka