2020-05-20

Film om de 10 olika insatserna i LSS

I den här filmen berättar Autism- och Aspergerförbundets jurist Maria Sivall om de tio olika insatserna i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Bild

 

« Tillbaka