2020-03-18

Välkommen översyn av LSS-bostäder

Regeringen kommer äntligen se över merkostnadsprincipen så att personer som bor i LSS-bostäder inte ska ha merkostnader för sitt boende.

Bild


Rätten till boende på samma villkor som andra är en är en viktig funktionsrättspolitisk princip och en grundläggande intention bakom LSS. Autism- och Aspergerförbundet har tillsammans med andra förbund drivit ett påverkansarbete för att personer med autism och andra funktionsnedsättningar inte ska ha merkostnader för sitt boende i LSS-bostäder.

Tyvärr har merkostnadsprincipen ofta åsidosatts när det gäller personer som bor i gruppbostad eller annan LSS-bostad. Idag betalar personer som bor i gruppbostad eller servicebostad inom ramen för LSS en högre hyra än övriga boende i det lokala bostadsområdet. Dessutom kan kommunerna ta ut hyra för gemensamma utrymmen som i många fall inte nyttjas av den boende. Regeringen ger nu en särskild utredare uppdraget att se över reglerna och vid behov föreslå nya regler. Uppdraget ska redovisas i mars 2021.

Det är mycket glädjande att regeringen tar det här initiativet då de flesta personer som bor i LSS-bostäder har ersättningar från socialförsäkringen och många lever under mycket knappa ekonomiska förhållanden, säger Autism- och Aspergerförbundet jurist Maria Sivall.

« Tillbaka