2019-09-25

För få LSS-bostäder i mer än hälften av Sveriges kommuner

Just nu uppmärksammar tidningen Hem & Hyra bostadskrisen för personer med funktionsnedsättning.

Bild

80 procent av landets befolkning bor i kommuner som har brist på bostäder för personer med funktionshinder. Väntetiderna ökar och många vuxna måste bo kvar hos sina föräldrar.  

Läs mer här:  För få LSS-bostäder i mer än hälften av Sveriges kommuner

Hem & Hyra träffar även Anton Blomgren som är  23 år och bor i särskilt boende. Antons hyra är så pass hög att hans föräldrar behöver betala.

Han är långt ifrån ensam. När Sveriges kommuner och regioner, SKL, kartlade hyresnivåer i särskilda boenden 2013, konstaterade man att 18 procent av de boende har så dålig ekonomi att de måste få försörjningsstöd.

– Det är bedrövligt! Det handlar om personer som redan innan är otroligt utsatta och som inte kan påverka sin situation. De kan inte flytta till billigare och de flesta kan inte få jobb utan är beroende hela sina liv av att leva på aktivitets- och sjukersättning, som ofta är i nivå med hyran. Det blir ett liv i fattigdom, säger Ulla Adolfsson, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet.

Läs hela artiken här: Anton, 23, bor i särskilt boende – hög hyra tvingar föräldrarna att betala

Enligt vår LSS-enkät har personer med autism 2 650 kronor kvar att leva på när hyran är betald. Fler än hälften får ekonomiskt stöd från anhöriga för att klara sig. Hela enkäten kan du läsa här: LSS-enkät 2017

Hem & Hyra intervjuar också Håkan Flemström, 62, som skräms av tanken på att flytta till Kastanjebacken dit kommunen planerar att flytta honom. Kastanjebacken är i dag ett demensboende, inrymt i fyra låga tegellängor. Kommunen vill flytta dit fyra gruppboenden. 

–Jag vill inte tillbaka till en institution. Det här är mitt hem! Men det är ingen som frågar vad vi tycker. De behandlar oss som boskap, politikerna.

Läs hela artikeln här: Håkan, 62, skräms av tanken på att institutionerna är på väg tillbaka

« Tillbaka