2019-01-21

Regeringsförklaringen 2019

Autism- och Aspergerförbundet välkomnar flera delar i dagens regeringsförklaring.

Drygt fyra månader efter valet får Sverige en ny regering. I den nya regeringsförklaringen finns flera delar som Autism- och Aspergerförbundet är positiva till.

Bland annat förslaget om att elever ska få rätt stöd i tid i skolan, vilket innebär att läsa-skriva-räkna-garantin kommer att genomföras. Lärarutbildningen kommer reformeras och det föreslås att kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till exempel autism ska bli obligatoriskt - ett krav som förbundet länge drivit.

– Glädjande är att den nya regeringen avser att stärka särskolan, en elevgrupp som länge kommit i skymundan, säger förbundets skolombudsman Agneta Söder.

Förbundet ser fram emot att se regeringens arbete med att förstärka och återställa rätten till personlig assistans i LSS. Vi ser också behovet av att stärka upp övriga insatser enligt LSS. Alla måste ha möjlighet att leva ett gott liv om vi, som regeringen betonar, ska stå upp för alla människors lika värde.

Förbundet kommer bevaka dessa löften och se till att de kommer att genomföras på ett så bra sätt som möjligt.

« Tillbaka