2019-01-10

LSS-utredningens förslag försämrar stödet för våra medlemmar

I dag överlämnades LSS-utredningen till regeringen. Utredningen har pågått sedan 2016 med uppdraget att genomföra en total översyn av regelverket.

Bild

Utredningen har kantats av läckta förslag, byte av utredare samt ändrade direktiv där kravet på det ursprungliga sparförslag som fanns togs bort. Trots att sparkravet tagits bort så präglas utredningen av många försämringar för våra medlemmar.

Ett av de förslag som utredningen lagt fram är att rätten till personlig assistans ska dras in för barn under 16 år. Tanken är att kommunala insatser, utan samma valfrihet, ska ersätta den indragna assistansen.

Även insatsen ledsagarservice föreslås försvinna som självständig insats. Ledsagarservice är för många av förbundets medlemmar en mycket viktig insats för möjligheten till delaktighet i samhället.

Trots löften om brukarmedverkan i utredningen har man till stor del ignorerat funktionsrättsrörelsens kritik och synpunkter.

– Det är tragiskt att utredningen inte lyckats ta fram förslag som stärker och för LSS framåt. Vi hoppas därför att man nu tar intryck av funktionsrättsrörelsens parallellutredning och påbörjar ett konstruktivt arbete med att stärka LSS baserat på rättighetsbärarnas synpunkter och erfarenheter, säger Autism- och Aspergerförbundets ordförande Ulla Adolfsson.

Funktionsrättsrörelsens parallellutredning har tagit fram gemensamma ställningstaganden i centrala frågor och även gjort en analys av lagens samtliga insatser. Autism- och Aspergerförbundet har representerats i arbetsgruppen av förbundsjuristen Maria Sivall och förbundets tidigare ordförande Eva Nordin-Olson.

Förbundet ställer sig bakom det särskilda yttrande som Funktionsrätt Sveriges expert i utredningen lämnat till utredaren: Särskilt yttrande LSS-utredningen 

Här kan du läsa ställningstagandet kring personlig assistans: Konsekvensanalys om förslagen kring personlig assistans

Här kan du läsa om mer om parallellutredningens arbete: Parallellutredningen LSS

Utredningen finns att läsa i sin helhet här: Översyn av insatser enligt LSS

 

 

« Tillbaka