2018

Från Ögonblick nummer 2 2018

"Jag har önskat mig en trollstav"

Att vårt första barn, som föddes år 1994, skulle leda oss in i autismvärlden kunde min man och jag såklart aldrig föreställa oss. Inte heller kunde jag förutse 18 års intensivt styrelsearbete, först i distrikt VG Söder och sedan 12 år i förbundsstyrelsen med ordförandeuppdraget som en härlig avslutning. Jag är otroligt tacksam för dessa år!

Att skriva ledare har varit en glädje, en möjlighet att vara lite personlig och kunna rikta mig till er medlemmar som ju är förbundet. Verksamheten handlar om både det stora och det lilla, det som syns och det som inte syns. Enligt stadgarna är ändamålet att skapa bästa möjliga villkor för personer med autism och det kan vi göra på så många olika sätt.

Nog har jag önskat mig en trollstav många gånger för att kunna förändra lagar, ta bort orättvisor eller trolla bort ohälsa, men jag har också lärt mig att se värdet i det vi gör för varandra. Att vi kan lyssna, bekräfta, ge råd eller bara umgås och ge varandra en känsla av tillhörighet och respekt.

Några av er medlemmar har jag fått lära känna lite mer och fått inblick i riktigt tuffa livssituationer. Det har gått rakt in i mitt hjärta och gjort mig sorgsen men också gett kraft och motivation att kämpa vidare. Jag har även fått ta del av många positiva ögonblick som håller målbilden levande. Alla har rätt att utvecklas och må bra utifrån egna behov och önskemål.

 

Förbundet fortsätter sitt viktiga arbete. Det är ett lagarbete och jag vill tacka förbundsstyrelsen, kansliet, distriktsstyrelserna och er medlemmar för att jag har fått vara en del av detta. Jag är oerhört glad över att lämna över till Ulla. Det känns både tryggt och rätt!

 

Anne Lönnermark

Avgående ordförande, Autism- och Aspergerförbundet

 


 

 

"Det kommer vara tufft"

Tack för förtroendet! Jag hade inte en enda gång tänkt tanken att jag skulle kunna bli ordförande i det allra bästa förbundet. När Anne meddelade att hon skulle avgå och jag fick frågan om jag ville bli nominerad till ordförandeposten så överraskade jag mig själv med att svara ”Det vill jag”.

 

Sedan funderade jag och pratade med familj, vänner, arbetsgivare och föreningskamrater. Först efter det sa jag ett definitivt ”Ja” och nu är jag glad, tacksam och stolt över att ha fått förtroendet.   

 

Jag vill rikta ett varmt tack till avgående ordförande för hennes stora engagemang: Tack Anne!

 

Under mina 25 år som medlem i Autism- och Aspergerföreningen, i mitt arbete i distrikt Göteborg och mitt ideella engagemang i funktionsrättsrörelsen har jag förstått att vi kan påverka även om det går långsamt.

 

Genom åren har föreningar som vår bidragit till utvecklingen men det finns mycket kvar att göra och det är ett arbete vi måste göra tillsammans.

 

Nu ser jag fram emot att få arbeta tillsammans med en kompetent styrelse, ett duktigt kansli och alla engagerade fantastiska medlemmar ute i landet. Jag vet att det kommer att vara ett intressant, lärorikt och roligt uppdrag.

 

Jag vet också att det kommer att vara tufft. Tufft för att människor far illa, tufft för att alla inte alltid förstår att människor med autism har samma rättigheter som andra. Tufft för att det stöd som människor kan vara i behov av inte alltid finns.

 

Tillsamman har vi stora utmaningar att arbeta med framöver. Det handlar om LSS, skola, hälso- och sjukvård och många andra områden som är viktiga för oss medlemmar.

Tillsammans fortsätter vi nu det viktiga arbete som förbundet redan gör.

 

Ulla Adolfsson

Tillträdande ordförande, Autism- och Aspergerförbundet