2017-10-19

Ett stort grattis till Gunilla Thunberg och Ulla Adolfsson!

Autism- och Aspergerförbundet delar varje år ut ett hederspris till någon som gjort en insats utöver det vanliga för personer med autism.

Bild


Ulla Adolfsson och Gunilla Thunberg.

Utmärkelsen delas ut i klasserna, professionellt verksamma personer eller verksamheter och personer som verkat inom Autism- och Aspergerförbundet och dess distrikt.

I klassen professionellt verksamma personer fick logopeden och fil dr Gunilla Thunberg priset med motiveringen:

”Gunilla Thunberg arbetar med ett stort engagemang för att sätta kommunikationen mellan människor i centrum så att alla kan delta. Med Alternativ och Kompletterande
Kommunikation öppnar hon nya kommunikationsmöjligheter för både personer som har språkstörningar samt personal och närstående kring dem. Hon sprider oförtröttligt kunskap om kommunikativa rättigheter, kommunikativ miljö och kommunikativt bemötande och ser till att kunskapsstöd och AKK gör verklig skillnad i människors liv.”

 

I klassen för personer som verkat inom Autism- och Aspergerförbundet och dess distrikt fick Ulla Adolfsson som arbetar som verksamhetsledare i Göteborgs distrikt utmärkelsen med motiveringen:

”Ulla Adolfsson har under många år framgångsrikt verkat för att försvara rättigheter för de som sällan har andra företrädare. Med stor kunskap och ett brett engagemang driver hon betydande frågor för personer med autism i alla åldrar och deras familjer.

Ulla har en handlingskraft som kännetecknas av respekt, envishet och humor vilket gör att hon når fram med det viktiga budskapet om alla människors lika värde.”

 

Grattis önskar Autism- och Aspergerförbundet!

« Tillbaka