2016-04-21

Skolan inte tillgänglig för elever med autism

Hälften av elever med autism har skolfrånvaro som följd av brister i stöd och anpassning, visar Autism- och Aspergerförbundets medlemsenkät

Bild

Pressmeddelande från Autism- och Aspergerförbundet 2016-04-21

51 procent av elever med autism har varit frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i grundskolan. Ungefär lika många elever, 49 procent, saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Det visar en ny medlemsenkät från Autism- och Aspergerförbundet.

Autism- och Aspergerförbundets ordförande Anne Lönnermark kommenterar resultatet.

- Elever med autism får det allt svårare i skolan. Det är en trend som måste brytas nu! Fakta finns sedan länge, det är det dags att agera. Vi vet hur kostsamt det blir att inte ge rätt stöd tidigt. Det behövs kompetensutveckling på alla nivåer, men också en styrning där det blir praktiskt möjligt att anpassa pedagogik, gruppstorlekar och miljöer.

Anne Lönnermark, ordförande Autism- och Aspergerförbundet

Läs hela medlemsenkäten här: http://www.autism.se/skolenkat_2016

Läs Autism- och Aspergerförbundets debattartikel i Svenska Dagbladet: Skolan följer inte lagen för elever med autism


Autism- och Aspergerförbundet har mer än 15 500 medlemmar och arbetar sedan 1973 för bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. www.autism.se

« Tillbaka