2016-04-01

Investera nu för vår gemensamma framtid

Uppmaning i samband med världsautismdagen 2 april

Bild

Världsautismdagen 2016: Investera nu för vår gemensamma framtid

Världsautismdagen instiftades 2008 av FN och infaller den 2 april varje år. Till årets världsautismdag har FN delaktighet och acceptans för allas olikheter som tema för dagen.

I Sverige är många idag medvetna om och känner till att autism finns. Men det finns fortfarande brist på djupare förståelse. Felaktiga föreställningar och otillräckligt anpassat stöd skapar hinder för delaktighet i samhället för de med autism. Det är ett slöseri med mänskliga resurser.

Personer med autism har som alla andra en bredd i förmågor och intresseområden och delar alla kapaciteten att göra vårt gemensamma samhälle bättre. Därför uppmanar i år FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon alla samhällen att investera mer för att ge unga med autism större möjlighet att bidra till sin generations strävan efter utveckling.

Autism- och Aspergerförbundets ordförande Anne Lönnermark skickar på världautismdagen 2016 den uppmaningen vidare till alla berörda.

- Att investera nu så att alla med autism får en fungerande skola och en bra övergång till ett meningsfullt vuxenliv är att investera för framtiden, både mänskligt och för samhället.

 

 

« Tillbaka