2015

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU. (SOU 2015:71)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
SÖK – stadsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Skapa tilltro - Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Ett reformerat bilstöd (Ds 2015:9)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR