2014

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Vissa skollagsfrågor - del 2 (U2014/5176/S)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten (SOU 2014:2)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Vissa skollagsfrågor
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Lättlästutredningen (SOU 2013:58)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR