webbkurs

Introduktion till autism

e-autism är en helt kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den är öppen för alla.

Webbkursen "Introduktion till autism" är uppdelad i olika avsnitt som bland annat berör tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi. Du kan göra de olika avsnitten i din egen takt. Du kan logga ut och sedan logga in och fortsätta där du var vid ett annat tillfälle. På slutet kan du göra ett kunskapstest och skriva ut ett diplom.

Nytt (april 2018): Nu finns ett antal reflektionsfrågor till de olika avsnitten i e-autism.  Reflektionsfrågorna är tänkta att användas som underlag för diskussioner i en arbetsgrupp till exempel i en gruppbostad, daglig verksamhet, skola, korttidshem eller andra verksamheter.

Frågorna har arbetats fram inom ramen för Forum Carpe ,en samverkan mellan Stockholms kommuner som arbetar med kompetens- och verksamhetsutveckling inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

En PDF-fil med frågorna ligger under "Resurser" i e-autism.

Du kan också ladda ner PDF-filen här: Reflektionsfrågor e-autism

Ladda ner pdf-folder om e-autism här: webbutbildning.pdf

Läs mer om e-autism i menyn här på sidan eller gå direkt till webbutbildningen här: Introduktion till autism [länk]

 Kontakt: webbutbildning@autism.se


Avsnitten i e-autism bör fungera även på de flesta smartphones och surfplattor.
Prova gärna, men vi kan inte garantera att det fungerar på alla enheter.


e-autism är en webbkurs genom
Autism- och Aspergerförbundet

 www.autism.se


Webbutbildningen har utvecklats i ett projekt
som finansierats av Postkodstiftelsen.

www.postkodstiftelsen.se


Utbildningscenter Autism
har bidragit
med tid, erfarenhet och kompetens.


www.ucautism.se