Uppvaktningar

Uppvaktning av Ibrahim Baylan, februari 2014

Tillsammans med FUB, RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar), Synskadades riksförbund och Rädda Barnen uppvaktade Autism- och Aspergerförbundet Ibrahim Baylan.

Som en del i Autism- och Aspergerförbundets kontinuerliga påverkansarbete träffade förbundets Nicklas Mårtensson Ibrahim Baylan. Han är Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Fokus var barn- och skolfrågor för elever med funktionsnedsättning. En stor del av tiden diskuterades vikten av att rektorsutbildningen bör ha större fokus på elever med funktionsnedsättning och att behålla ett starkt rättighetsstöd i de för många elever så viktiga åtgärdsprogrammen. Även ämnen som hemmasittare, inkludering efter elevernas förutsättningar och skolmyndigheternas roll inom skolan diskuterades.

 

Personer med autism och utvecklingsstörnings ekonomiska situation är ohållbar

Autism- och Aspergerförbundet uppvaktar Socialdepartementet

Den 24 mars 2010 träffade Autism- och Aspergerförbundet Ragnwi Marcelind, stadssekreterare på Socialdepartementet.

I början på året tillskrev vi, tillsammans med FUB, socialminister Göran Hägglund angående många av våra medlemmars ekonomiska situation. Vi tog upp det faktum att sjukersättningen är inkomstrelaterad och detta förstås även för personer som aldrig kommer ifråga för arbete. De är hänvisade till garantiersättningen i socialförsäkringen hela livet. Denna låga inkomst i kombination med mycket höga hyra i de flesta gruppbostäder gör att den ekonomiska ekvationen inte går ihop för dessa personer. Ofta går dessa personer back mellan ett och tre tusen i månaden. Den vedertagna handikappolitiska principen om att man inte ska ha merkostnader för sin funktionsnedsättning är helt satt ur spel.

Vid mötet den 24 mars träffade vi Ragnwi Marcelind, statssekreterare hos Maria Larsson, samt tre sakkunniga inom departementet. Vi uppmanade regeringen att tillsätta en utredning som tittar närmare på personer med omfattande funktionsnedsättnings ekonomiska situation. Vi konstaterade att det inte är värdigt ett välmående land som Sverige att personer som inte själva kan påverka sin ekonomiska situation ska leva på existensminimum hela livet.

Från departementets sida framhölls att man kommer göra ”sitt bästa” för att denna grupp ska få bättre villkor, förutsatt att regeringen får väljarnas förtroende för en ny mandatperiod.

Autism- och Aspergerförbundet kommer tillskriva Maria Larsson i frågan. Maria Larsson är ju den minister i regeringen som har funktionshinderfrågorna på sitt bord.

På uppvaktningen deltog Pia Johansson, ledamot i förbundsstyrelsen och Lena Almvik, kansliet samt från FUB Anna-Lena Krook, förbundsordförande och Jesper Dahl, förbundsjurist.

 
 
Uppvaktning av Husmarck Persson 2009

Tillsammans med FUB uppvaktade Riksföreningen Autism socialförsäkringsminister Christina Husmarck Persson den 15 juni.
 
 
Ämnet var den statliga utredningen ”Brist på brådska” som bl a innehåller förslag om att aktivitetsersättning ska upphöra.
- Aktivitetsersättningen är bra, men tillämpningen har inte fungerat. Vi efterlyser team där försäkringskassan, arbetsförmedlingen och vuxenhabiliteringen arbetar tillsammans för att hitta bra lösningar för våra medlemmar. Först då får man en bild av den enskildes arbetsförmåga och hur introduktionen på arbetsmarknaden bäst kan gå till, sa Riksföreningen Autisms ordförande Eva Nordin-Olson vid uppvaktningen.
- Det är absolut inte så att alla personer med en viss diagnos, t ex Aspergers syndrom, fungerar på samma sätt eller har samma arbetsförmåga. Man måste alltid göra en individuell prövning, det är helt avgörande.

Christina Husmarck Persson hänvisade till att utredningen och de många remissvar som kommit in nu bereds i regeringskansliet. Siktet är inställt på en proposition tidigast nästa vår.
På en punkt var hon överraskande tydlig: inte heller socialförsäkringsministern förstår utredningens förslag om att personer mellan 19 och 30 år ska vara heltidssysselsatta oavsett arbetsförmåga.