Skolombud

Autism- och Aspergerförbundet har skolombud som på olika sätt är aktiva i skolfrågor inom det distrikt/län där de bor. Skolombuden håller sig generellt orienterade om hur skolsituationen ser ut för elever med autism i det egna distriktet. Skolombudet rapporterar till den egna distriktsstyrelsen i frågor som rör skolan och är även en länk mellan distrikt och riksförening i utbildnings och skolfrågor.

På Autism- och Aspergerförbundets kansli är det ombudsman Agneta Söder som är kontaktperson gentemot skolombuden och som främst har det intressepolitiska ansvaret för skolfrågorna. Agneta nås på e-postadress: agneta.soder@autism.se

Förteckning över Autism- och Aspergerförbundets skolombud
Blekinge
Anneli Lindholm
anneli.lindholm49@gmail.com

Dalarna
Catarina Lund Särström
catarina.lund@utb.mora.se
 
Gotland
Vakant
 
Gävleborg
Laila Nyström
laila.nystrom@hotmail.com
 
Halland
Gudrun Dahlquist Carlstedt
gudrun.dahlquistcarlstedt@telia.com
Kerstin Falk
kerstin.falk@edu.falkenberg.se
 
Jämtland
Marie Perman
marie.perman@friggaskolan.se
 
Jönköping
Annika Ask
askebo@bredaryd.se
 
Kalmar
Sven Torstensson
 
Kronoberg
Vakant
 
Norrbotten
Astrid Sundström Lindström
 
Skåne
Annika Sandberg
 
Stockholm
Christina Gustafsson
 
Södermanland
Zanna Björnsdotter
info@autism-sodermanland.se
 
Uppsala
Vakant
 
Värmland
Malin brand
brand.malin@gmail.com
 
Västerbotten
Carina Winsa
cina@umedalen.ac
 
Västernorrland
Agnetha Svedberg
agnethasvedberg0@gmail.com         

 
Västmanland
Katja Mann
kattis75@yahoo.com
 
Västra Götaland Göteborg
Annika Lindström
namhee.lindstrom@gmail.com
Ulla Adolfsson
 
Västra Götaland Norr
Vakant
 
Västra Götaland Skaraborg
Ann Gustafsson
akl.gustavsson@gmail.com
 
Västra Götaland Söder
Anne Lönnermark
anne.lonnermark@autism.se
Anna Sandström
jonathanmamma@hotmail.com
 
Örebro
Vakant
 
Östergötland
Agneta Hell
agneta@autism-ostergotland.se
Agneta Björck