Skolkonferens 2017

Välkommen till konferensen ”Lyft elever med autism”

För tredje året i rad anordnar Autism- och Aspergerförbundet tre heldagskonferenser som ger förståelse och verktyg för en fungerande skolgång.

24 oktober, Karlstad (Klicka här för anmälan)
14 november, Umeå (Klicka här för anmälan)
28 november, Skövde (Klicka här för anmälan)

Konferenspris: 1650:-
För närstående och personer med egen funktionsnedsättning som är medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet: 950:-
Lunch och fika ingår.

Ur programmet:

Skoldagens utmaningar och möjliga lösningar
Kenth Hedevåg är pedagog som utifrån elevens perspektiv berättar om skoldagens utmaningar. Han beskriver hur skolpersonal kan stötta och anpassa skolmiljön och visar på framgångsfaktorer i arbetet med elever i skolan.

Lärande och hälsa vid autism
Eva Nordin-Olson är läkare och har arbetat länge inom elevhälsan. Eva diskuterar elevhälsans roll och hur hon ser på lärande och hälsa vid autism ur en skolläkares perspektiv. Hon kommer även lyfta behovet av autismspecifik kompetens.

Min skoltid före och efter diagnosen
Hanna Danmo, informatör, har arbetat som skribent och föreläsare på Autism- och Aspergerförbundet i mer än femton år. Som tonåring fick hon diagnosen Aspergers syndrom vilket ledde till stora förbättringar i hennes liv och skolgång.

 

Ladda ner hela programmet som PDF här: Lyft elever med autism