Rikskonferens 2018

 

 

 

Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens

FLICKOR OCH KVINNOR MED AUTISM

Linköping 29 - 30 oktober 2018


Programmet som PDF-fil
 


Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 Linköping
29 - 30 oktober 2018

Konferenspris: 3 200 kronor

 

Vi har subventionerat pris för privatpersoner som har egen funktionsnedsättning eller är närstående och är medlem i Autism- och Aspergerförbundet: 1 900 kronorSista anmälningsdag: 10 Oktober 2018

För information, mejla: info@autism.se

Anmälan är bindande, men plats kan överlåtas.

 


Dag 1: Måndag 29 oktober

09:00 Registrering och morgonfika

10:00 Välkommen
Pia Johansson,
Autism- och Aspergerförbundets vice ordförande och konferensens moderator hälsar välkommen.

10:15 Flickan ingen ser
”Men hon väcker inga funderingar”, svarade förskolechefen när de försökte få förskolan att se dotterns svårigheter. Lotten Grape, coach, bloggare och mamma till två barn med särskilda behov berättar om erfarenheter av utredningar och kampen för dotterns rättmätiga stöd.

11:00 Flickor med autism
Flickor med autism är vanligen mindre utåtagerande än pojkar och är därför svårare att upptäcka. Svenny Kopp är specialist i barn- och ungdomspsykiatri på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och föreläser om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism.

12:00 Lunch

13:15 Flickor med autism, fortsättning.

14:15 Ett A-barns betraktelser
Anna PG, ordkonstnär, har Ambitionen att på ett Amusant, Artistiskt och Allvarligt sätt skildra livet som Anna med Aspergers syndrom, ADHD och Atypisk Anorexi.

14:45 Paus med kaffe, te och tilltugg

15:15 Att ta på sig rätt glasögon
Är det verkligen så stora skillnader mellan flickor och pojkar i förskolan? Gunilla Westman Andersson, specialpedagog, lektor och med dr, presenterar delar av sin forskning med fokus på flickor och talar om hur man kan upptäcka fler flickor i förskolan.

16:00 Vad vet vi om skillnader i språkförmåga mellan flickor och pojkar med autism?
Carmela Miniscalco, logoped och docent, presenterar delar av sin forskning där hon följt barns språkutveckling. Hon redogör även för skillnader mellan flickors och pojkars språk. Carmela arbetar vid Gillbergcentrum och BNK, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

16:45 Slut

 

Dag 2: Tisdag 30 oktober

09:00 I klassrummet känns det som att jag är omringad av lejon
Flickor med autism möter ofta övermäktiga sociala krav i skolan. Marita Falkmer, specialpedagog och fil dr, kommer prata hur man kan skapa en inkluderande skolmiljö som inte stöper alla i samma form. Hon utgår från forskning och praktisk erfarenhet.

10:15 Paus med kaffe, te och tilltugg

10:45 I klassrummet känns det som att jag är omringad av lejon, fortsättning

11:30 Att studera med asperger och ADD - Ett inifrånperspektiv
Sara Bernmark berättar om sin studietid på KTH och tiden före och efter hon som vuxen fick diagnoserna Aspergers syndrom och ADD.

12:00 Lunch

13:15 Årets Pusselbit
Mottagarna av utmärkelsen Årets pusselbit presenteras.

13:40 Vad säger Socialstyrelsen?
Karin Flyckt är sakkunnig och Socialstyrelsens samordnare av funktionshinderfrågor. Karin berättar om Socialstyrelsens senaste lägesrapport inom området, med fokus på flickor och kvinnor med autism.

14:15 Paus med kaffe, te och tilltugg

14:45 Konsten att fejka arabiska
När Lina Liman fick autismdiagnos hade hon tillbringat sju år inom psykiatrin. Hon hade mött nästan hundra läkare, ordinerats starka mediciner och elbehandlingar och varit inlagd för tvångsvård. I boken ”Konsten att fejka arabiska” skildrar hon hur det var att leva med autism i över 30 år utan att veta om det och hur livet sedan förändrades av rätt diagnos.

15:40 Den ”osynliga” flickan och kvinnan måste bli synliga
Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerföreningen Göteborg, sammanfattar konferensen, blickar framåt och diskuterar vad som behövs för att den ”osynliga” flickan ska bli synlig.

16:00 Slut