Rikskonferens 2015

För skolkonferenserna "Lyft elever med autism" hösten 2015 se denna länk: Skolkonferenser

 

Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens 2015 hölls den 15-16 april i Aula Magna på Stockholms universitet. Över 600 personer deltog i denna viktiga konferens med titeln:

LYFTA UPP ELLER TRYCKA NER?
Verktyg för att undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism.

En av deltagarna var Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerförbundets föreningskonsulent i Göteborgs distrikt. Så här sammanfattar hon konferensen:


Konferensen inleddes av Mats Jansson, ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet, med berättelser om hur det var förr, på vårdhem som Vipeholm. Mats fortsatte med berättelser om hur det kan vara nu och vi kunde alla konstatera att denna konferens tyvärr behövs. Att det kom 600 personer från hela landet visade också att detta är ett ämne som engagerar. Vi behöver prata om tvingande och begränsande åtgärder.


Att få ta del av Elisabeth Råbergs berättelse om sina söner lämnade ingen oberörd. Att försöka återge Elisabets föreläsning är inte möjligt men nedan följer några citat:

”Det mest smärtsamma är att se sitt barn förlora sina förmågor”
”I min värld fanns inte övergrepp”
”Det måste finnas chefer på plats”

Elisabet berättade att en av sönerna sagt till henne ”Du måste säga till alla att de inte får vara dumma mot dom med autism”


Eva Nordin-Olson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet, pratade om vikten av autismspecifik kompetens, om hur viktigt det är att barn, ungdomar och vuxna med autism ska bli förstådda för att undvika att de utvecklar psykiatrisk problematik. Eva pratade också om vad funktionsnedsättningen innebär med ett annorlunda och ovanligt sätt att tänka, en annorlunda perception och nedsatt social instinkt.


Barbro Lewin, funktionshinderforskare och medlem i Socialstyrelsens etiska råd, menade att det finns bra lagar men de måste också bli förverkligade. Hon menade också att samhället agerar för att samhället inte ska bryta mot lagar men att man gör minsta möjliga och ställde frågan; Juridiken, för vem? Den enskilde eller för huvudmannen? Barbro fortsatte med att beskriva skillnaden på LSS som är ett socialt stöd till medborgaren och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) som är behandling. Hon betonade även att LSS inte handlar om uppfostran.

Bo Hejlskov Elvén.


Bo Hejlskov Elvén, psykolog, pratade om lågaffektivt bemötande, teori och metod. Bo pratade om våld mot personer med autism och våld mot personal. Han menar att våld mot personal beror många gånger på personalens gränssättningar. Han sa också att det är 8500 gånger större risk att bli fasthållen om man har autism än om man inte har autism. Bo pratade om olika metoder för att undvika våld och övergrepp från personal/föräldrar och om vikten av kunskap.


Andra dagen inleddes av Gunilla Thunberg, logoped. Hon talade om vikten av kommunikation och kommunikationsstöd och sa att personer med kommunikationssvårigheter kan bli passiva och att utmanande beteende är ett sätt att kommunicera. Gunilla pratade om rätten till information och rätten till kommunikation. Gunilla berättade om DART:s olika projekt och om de utbildningar som finns. Hon tryckte på att även chefer behöver ha kunskap.


Carina Linde-Rahr och Kajsa Andersson från Hultagården berättade om hur man kan arbeta på en gruppbostad och daglig verksamhet. Om det positiva med en liten organisation och de korta beslutsvägarna. De tryckte på vikten av utbildning och av en närvarande chef.

Pia Lennström. Personalgruppen kring Jörgen bestående av: Peter Hagström, Andreas Engebrethsen och Anna Engebrethsen. Anna Sjölund.

Så var det dags för utdelning av årets Pusselbit. I år gick föreningspriset till Pia Lennström och priset för professionella till personalgruppen kring Jörgen och till Anna Sjölund.


Maria Boström, ombudsman på kommunal, talade om det ökande antalet anmälningar och sjukskrivningar. Hon menade att personalen behöver rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Det behövs utbildning, handledning och reflektioner.


Thomas Nybom har skrivit boken I dina ögon och vi fick lyssna till hans berättelse om sitt liv tillsammans med dottern Shara. Han berättade bland annat hur viktigt det var när Shara fick sin diagnos men inte för att han älskar diagnoser utan för att han älskar förklaringar.


Anders Bergh från Socialstyrelsen, pratade om VAD man får göra och att man INTE får använda tvångsåtgärder utan vårdintyg. Han menade att det är viktigt att prata om begränsningsåtgärder i verksamheterna och att det ska vara med i det systematiska kvalitetsarbetet. Tvång och begränsningar är en kvalitetsbrist och han uppmanade: Ge aldrig upp!


Eva Nordin-Olson avslutade och sammanfattade konferensen och tryckte på att ett kompetenslyft behövs – på alla nivåer!

Två saker som jag tar med mig från konferensen:

  • Kunskap behövs för att undvika tvång, begränsningsåtgärder och övergrepp.
  • Den politiska ledningen har ansvaret, gå direkt till politikerna!

 

Ulla Adolfsson
Föreningskonsulent

Foto: Christina Teuchler

Ulla Adolfsson har även skrivit ett blogginlägg med personliga reflektioner från  konferensen, det hittar du här: Rikskonferens väckte tankar

Här hittar du powerpointpresentationer från konferensen:

Barbro Lewin: Etiska perspektiv

Bo Hejlskov Elvén: Lågaffektiv teori och metod

Gunilla Thunberg: Rätten till kommunikation

Carina Linde-Rahr och Kajsa Andersson: Att hellre säga ja än nej

Thomas och Shara Nybom: I dina ögon

Anders Bergh: Vad säger Socialstyrelsen?

Elisabeth Råberg och Marie Boström pratade utan powerpointbilder.